Jaar vergadering 2021; anders dan anders

     Onder de huidige omstandigheden lukt het helaas niet om onze jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie bij de Poppe of op een andere locatie te organiseren. Daarom zullen wij dit jaar in het Nieuwsblad schriftelijk terugkijken op de activiteiten die wel doorgingen in 2020 en de penningmeester en kascontrolecommissie zullen hun verslag hierin doen. Dit nieuwsblad zal daarom niet in december maar 2e helft januari verschijnen.

Anton Klein Twennaar heeft zijn 2e periode als bestuurslid volbracht en heeft hiermee de maximale zittingsperiode van 8 jaar bereikt. Hij gaat het bestuur verlaten en zijn positie is beschikbaar. Het bestuur stelt Harry Ebrecht voor als kandidaat om als voorzitter plaats te nemen in het bestuur.

Tegenkandidaten kunnen zich t/m 2 januari 2021 aanmelden bij secretaris Ilse Tuijnder (06-46270552) of penningmeester Gerdie Lenderink (06-38730627).

Omdat afscheid nemen op deze manier niet leuk is, zullen we bij de eerstvolgende activiteit die wel kan doorgaan in 2021, op gepaste wijze afscheid nemen van Anton als voorzitter. Ook zullen we dan de nieuwe voorzitter welkom heten.

Voor vragen kunt u mailen naar secretaris@beuseberg.nl.

Geplaatst in Nieuwjaarsreceptie