Bestuur

Bestuur Buurtvereniging

Voor mededelingen, vragen en/of opmerkingen voor het bestuur mail naar: secretaris@beuseberg.nl

 

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Bestuursleden:

Anton Klein Twennaar

Ap Hofenk

Agnes van Wieringen -Jansen

Miny Stoevenbelt

Anja Kettelarij

Bert Groteboer

Rens Buschers