Bestuur

Bestuur Buurtvereniging

Voor mededelingen, vragen en/of opmerkingen voor het bestuur mail naar: info@beuseberg.nl

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Bestuursleden:

Harry Ebrecht

Gerdie Lenderink

Ilse Tuijnder-Spoorendonk

Bart Achtereekte

Anja Kettelarij

Ilse Jansen

Koen Paalman