Bestuur

Bestuur Buurtvereniging

Voor mededelingen, vragen en/of opmerkingen voor het bestuur mail naar: secretaris@beuseberg.nl

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Bestuursleden:

Harry Ebrecht

Gerdie Lenderink

Ilse Tuijnder-Spoorendonk

Miny Stoevenbelt

Anja Kettelarij

Irma Coster

Han Bruijn