Jaarvergadering 2019

Op zondagmiddag 13 januari vindt  de jaarvergadering plaats. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Aanvang 14.00 uur in Café-Restaurant de Poppe.

De zaal is open vanaf 13.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Jaarverslag 2018 door de secretaris
  3. Verslag van de penningmeester
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Wisseling van de kascommissie
  6. Begroting 2019 door de penningmeester
  7. Bestuurswisseling *
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting door de voorzitter

* Ap Hofenk heeft zijn 1e periode als penningmeester volbracht en aangegeven niet te willen verlengen. Hij gaat het bestuur verlaten, zijn positie is per 13 januari beschikbaar.

Het bestuur stelt Gerdie Lenderink voor als kandidaat om als penningmeester plaats te nemen in het bestuur.

* Bert Groteboer heeft zijn 2e periode als bestuurslid volbracht en heeft hiermee de totale zittingsperiode van 8 jaar bereikt. Hij gaat het bestuur verlaten, zijn positie is per 13 januari beschikbaar.

Het bestuur stelt Han Bruijn voor als kandidaat om als bestuurslid  plaats te nemen in het bestuur.

* Rens Busschers heeft zijn 1e periode als penningmeester volbracht en aangegeven niet te willen verlengen. Hij gaat het bestuur verlaten, zijn positie is per 13 januari beschikbaar.

Het bestuur stelt Irma Coster voor als kandidaat om als bestuurslid plaats te nemen in het bestuur.

Tegenkandidaten kunnen zich t/m 6 januari a.s. aanmelden bij  secretaris Agnes van Wieringen, 06-38304518.

Aansluitend op de jaarvergadering wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden.

Geplaatst in Nieuwjaarsreceptie