Jaarvergadering 2024

Uitnodiging

voor alle leden van Buurtvereniging Beuseberg voor de Jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie 2024 op zondag 14 januari.

Aanvang 14:00, de zaal is open vanaf 13:30.

Locactie: Cafe Restaurtant “De Poppe”

Het wordt een gezellige en gevarieerde middag, met een hapje, een grapje en een drankje.

Ook is er een prijs te winnen voor diegene die zich het meeste van de Top2000 kan herinneren!

 

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en terugblik op 2023 door de voorzitter
  2. Jaarverslag 2023 door de secretaris
  3. Financieel jaarverslage 2023 en begroting 2024 door de penningmeester
  4. Verslag van de kascontrolecommisie
  5. Bestuurswisseling
  6. Vooruitblik 2024 door de voorzitter
  7. Evaluatie activiteiten van en deoor de feestcommissie
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting door de voorzitter en start kaarverkoop toneel

Aansluitend op de jaarvergadering wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden.

Daarbij baan we jullie muziekkennis testen met een Muziekbingo.

Han Bruijn heeft zijn 1e periode als bestuurslid volbracht en heeft hiermee de zittingsperiode van 5 jaar bereikt. Hij gaat het bestuur verlaten en zijn positie is per 14 januarie 2024 beschikbaar. Het bestuur stelt Koen Paalman voor als kandidaat om als bestuurslid plaats te nemen in het bestuur.

Irma Coster heeft haar 1e periode als bestuurslid volbracht en heeft hiermee de zittingsperiode van 5 jaar bereikt. Zij gaat het bestuur verlaten en zijn positie is per 14 januarie 2024 beschikbaar. Het bestuur stelt Ilse Jansen voor als kandidaat om als bestuurslid plaats te nemen in het bestuur.

Tegenkandidaten kunnen zicht t/m 4 januari a.s. aanmelden bij secretaris Ilse Tuinjder

Geplaatst in Nieuwjaarsreceptie