Jaarvergadering en de Nieuwjaarsreceptie 2020

Uitnodiging

voor alle leden van

Buurtvereniging Beuseberg

 voor de

Jaarvergadering en de Nieuwjaarsreceptie 2020

op zondag 12 januari, aanvang 14.00 uur  

Locatie: Café Restaurant ”De Poppe”

Het wordt een gezellige en gevarieerde middag,

met een hapje en een drankje.

Wij begroeten u graag in het jubileum jaar!

Jaarvergadering 2020                    

Op zondagmiddag 12 januari vindt  de jaarvergadering plaats. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Aanvang 14.00 uur in Café-Restaurant de Poppe.

De zaal is open vanaf 13.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Jaarverslag 2019 door de secretaris
  3. Verslag van de penningmeester
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Wisseling van de kascommissie
  6. Begroting 2020 door de penningmeester
  7. Bestuurswisseling *
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting door de voorzitter

* Agnes van Wieringen heeft haar 2e periode als bestuurslid bijna volbracht en heeft hiermee een zittingsperiode van 7 jaar bereikt (geen 8 jaar, anders is er een dubbele wijziging volgend jaar, met het aflopen van de 2e termijn van voorzitter Anton KleinTwennaar).

Zij gaat het bestuur verlaten, haar positie is per 12 januari beschikbaar.

Het bestuur stelt Ilse Tuijnder voor als kandidaat om als secretaris  plaats te nemen in het bestuur.

Tegenkandidaten kunnen zich t/m 6 januari a.s. aanmelden bij  Anton KleinTwennaar (06-1043 5836) of penningmeester Gerdie Lenderink (06-3873 0627)

Aansluitend op de jaarvergadering wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden.

Geplaatst in Nieuwjaarsreceptie