Jaarvergadering en de Nieuwjaarsreceptie 2023

UITNODIGING
voor alle leden van Buurtvereniging Beuseberg voor:

de Jaarvergadering en de Nieuwjaarsreceptie 2023 op zondag 8 januari
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13:30 uur
Locatie: Café Restaurant ”De Poppe”
Het wordt een gezellige en gevarieerde middag,
met een hapje, een grapje en een drankje.
Ook is er een prijs te winnen voor diegene die zich het
meest van 2022 kan herinneren!

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag 2022 van de penningmeester
3. Verslag van de kascommissie
4. Begroting 2023 door de penningmeester
5. Ontwikkelingen buurtfeest 2023
6. Voorstel verhoging muntprijs (van €2 naar €2,20 en tijdens
Paasvuur naar €2,50)
7. Jaarverslag 2022 door de secretaris m.m.v. alle aanwezige leden
8. Bestuurswisseling *
9. Rondvraag
10. Afsluiting door de voorzitter

Aansluitend op de jaarvergadering wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden.
* Miny Stoevenbelt heeft haar 2e periode als bestuurslid volbracht en heeft hiermee de totale zittingsperiode van 8 jaar bereikt. Zij gaat het bestuur verlaten en haar positie is per 8 januari 2023 beschikbaar. Het bestuur stelt Bart Achtereekte voor als kandidaat om als bestuurslid plaats te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich t/m 2 januari a.s. aanmelden bij secretaris Ilse Tuijnder (06-46270552).

Geplaatst in Nieuwjaarsreceptie